Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů je : E*tech, spol. s r.o. , se sídlem Počernická 272/96, Praha 10, 108 00. IČO : 29008522, zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle C, spisová značka 159570

Jaké údaje zpracováváme : zpracováváme údaje které nám sami poskytnete, zejména při objednávce. Je tím například zasílací adresa, e-mail, telefon, apod. a zpracováváme je zejména proto, abychom mohli dokončit objednávku, informovat Vás o tom, zpracovávat analytická data a odeslat Vám i informace o případných novinkách z Jablotronu. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání obchodního vztahu ale nejdéle 10 let od udělení souhlasu. Vaše údaje zpracováváme v rámci EU. Na našich pobočkách též zpracováváme záznamy z kamerových systémů, jejichž záznam uchováváme po dobu 5dnů, kamerový systém máme ale především pro ochranu našich zaměstnanců.

Příjemci osobních údajů : Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/realizaci plateb; osoby podílející se na provozu e-shopu; osoby zpracovávající účetní data; osoby (ECOMAIL.CZ) zpracovávající rozesílání novinek v sortimentu a provozu firmy. Váš souhlas se vztahuje rovněž na data vzniklá při procházení stránek e-shopu(cookies) vytvořená pomocí analytického nástroje Google s rozšířením o ukládání remarketingových dat. Záznam pro cílení remarketingových reklam můžete odstranit po vymazání souborů cookie ve vašem prohlížeči. Zrušit příjem novinek z newsletteru platformy ecomail.cz můžete zrušit ze samotného e-mailu, nebo nás kontaktovat běžnou cestou, viz. níže.

Vaše práva vyplývající z nařízení GDPR :

  • možnost přístupu k poskytnutým datům
  • právo na opravu a případně omezení zpracovnání
  • právo na výmaz osobních údajů
  • právo vznést námitku ke zpracování dat
  • právo na přenositelnost
  • právo odvolat souhlas písemně či elektronicky na adresu uvedenou níže
  • právo podat stížnost u UOOU v případě, že máte podezření, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů 

Zabezpečení osobních údajů: Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá technická a organizační opatření vedoucí k zabezpečení Vašich osobních údajů, ať už zabezpečení datových úložišť pomocí šifrování anebo uložení listinných dat uložením na zabezpečeném úložišti. K údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Závěr: Odesláním objednávky prohlašujete, že jste se seznámil/a s podmínkami pro ochranu osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Kontaktní údaje zpracovatele:

E*tech, spol. s r.o.

Počernická 272/96

Praha 10

108 00

e-mail: info@etechcz.com

tel.: 606 658 539